Privacy

Voor het plannen en geven van een verantwoorde yogales is het noodzakelijk dat ik persoonlijke gegevens bijhoud. Alleen de NAW gegevens worden digitaal bewaard.

De voor de yogales relevante gegevens, zoals bijvoorbeeld gezondheidsklachten en een kort verslag van de les worden niet digitaal bewaard maar in persoonlijke schriftelijke notities vastgelegd en zijn alleen voor mij bedoeld en worden nooit aan derden doorgegeven.

Ik doe ten alle tijde mijn best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met de persoonlijke gegevens door alleen noodzakelijke gegevens vast te leggen;
  • ervoor zorg te draag dat derden geen toegang hebben tot de gegevens.
De volgende gegevens sla ik digitaal op:
  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer en/of Email.
Deze gegevens gebruik ik voor:
  • het maken en verzetten van een afspraak
  • contact naar aanleiding van de yogales indien afgesproken
  • om een tikkie/factuur te sturen
  • het incidenteel doorgeven van informatie, ik verstuur geen nieuwsbrieven.

De gegevens worden bewaard zolang iemand cliënt is. Op verzoek verwijder ik de contactgegevens per direct uit het digitale klantenbestand. Echter de gegevens die ik wettelijk verplicht ben gedurende zeven jaren te bewaren (zoals bijvoorbeeld kopiën van facturen voor de belastingdienst), zal ik gedurende die periode bewaren.

Neem bij vragen gerust contact met mij op.

Bel: 06-20182857  of stuur een e-mail: info@yogahw.nl

Oud-Beijerland, maart 2021