Algemene Voorwaarden

 • Bij inschrijving en bij deelname aan een les ga je automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden van Yoga HW en daarnaast met de Algemene Voorwaarden van de locatie waar desbetreffende les plaats vindt.
Inschrijving en betaling
 • Inschrijving gebeurt middels het invullen van een inschrijfformulier. Yoga HW overlegt geen gegevens aan derden (zie ook onder het kopje Privacy).
 • De inschrijving is definitief na ontvangst van het lesgeld.
 • Het cursus-/lesgeld is vooraf schriftelijk, via e-mail of WhatsApp, afgesproken.
 • Het cursus-/lesgeld dient vooraf te worden betaald.
Restitutie bij afwezigheid deelnemer
 • Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
 • Mocht het door ziekte of een ander ernstig voorval niet langer mogelijk zijn de yogalessen te blijven volgen, dan zoeken we een passende oplossing.
Restitutie bij verhindering docent
 • Bij verhindering van de docent is er sprake van restitutie van het lesgeld.
Eigen risico en aansprakelijkheid
 • De deelnemer dient zich ervan bewust te zijn dat het beoefenen van elke sport, waaronder ook yoga, risico’s met zich mee kan brengen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bewegen binnen de eigen grenzen. Indien de deelnemer twijfelt of hij of zij kan deelnemen aan de yogalessen, of bepaalde oefeningen in de les, dan dient de deelnemer contact op te nemen met zijn of haar huisarts en/of behandelend(e) specialist(en) vooradvies.
 • De deelnemer dient de docent voor aanvang van de les op de hoogte te stellen van eventuele gezondheidsklachten of andere lichamelijke en/of psychische bijzonderheden.
 • Deelname aan de lessen is volledig op eigen risico. Yoga HW is - behoudens opzet of bewuste roekeloosheid - op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van schade, lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures voor, tijdens of na een les.
 • Yoga HW behoudt zich het recht om je deelname aan de les te weigeren als deze hiertoe reden ziet.
 • Laat waardevolle spullen thuis. Yoga HW is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van, of schade aan persoonlijke bezittingen.
Huisregels
 • Geef tijdig door als je je wilt afmelden voor een les, uiterlijk de dag ervoor.
 • Kom ruim op tijd naar de les, zodat we in alle rust de les kunnen beginnen. Graag bij het binnenkomen, de rust in de locatie bewaren.
 • Binnen de locaties is het niet toegestaan:
  • te roken
  • een mobiele telefoon te gebruiken
  • beeld- en/of geluidsopnames te maken
 • Een yogazaal betreed je op blote voeten of sokken.
 • We gaan er vanuit dat iedere cursist zorg draagt voor hygiëne.
 • Alles wat we bespreken blijft tussen ons. Yoga HW overlegt geen gegevens aan derden (zie ook onder het kopje Privacy)
 • Mocht je niet tevreden zijn of vragen/ klachten hebben naar aanleiding van een les, dan hoor ik dat graag zo spoedig mogelijk.